Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2013

soonix
16:57

"Kiedy mężczyzna milknie, kobieta myśli o najgorszym."
soonix
16:56
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viadusz dusz
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
soonix
16:52
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viadusz dusz
16:46
3296 8db7 420
Reposted fromget-fit get-fit viafakingkrejzi fakingkrejzi
soonix
16:44
9103 0335 420
soonix
16:44
 Ja i Ty na co dzień, nie chcę nic więcej.  
— B.
soonix
16:43
Ceń się wysoko, a uwierzy, że jesteś jego wygrana na loterii.
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromextract extract viafakingkrejzi fakingkrejzi
soonix
16:42
powiedzieć Ci jak ma być? ma być szał, mam się jarać. mam cały czas o nim myśleć i ma szybciej bić serce, kiedy zobaczę wiadomość od niego. mam skakać z radości, kiedy zaprosi na spacer i ciągle się uśmiechać. mają mi się uginać kolana przy każdym jego spojrzeniu w moją stronę i mam drżeć, kiedy mnie dotknie.
nie chcę być z kimś, przy kim tego nie czuję.
Reposted fromnotenough notenough viafakingkrejzi fakingkrejzi
soonix
16:42

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viafakingkrejzi fakingkrejzi
soonix
16:41
1838 e8c5 420
Reposted fromdisapproval disapproval viafakingkrejzi fakingkrejzi
soonix
16:41
najgorsze te nagłe ataki tęsknoty.
soonix
16:40
4124 4d7a 420
najpiękniejsze momenty
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viafakingkrejzi fakingkrejzi
soonix
16:39
To nic nie kosztuje, zabierz mnie wszystko jedno gdzie.
— Pezet
soonix
14:22
4063 b4bf 420
Reposted frommisieq misieq viathefirstdrop thefirstdrop

June 13 2013

soonix
21:40
7977 7d3a 420
Reposted fromzniszcze zniszcze viamefir mefir
soonix
21:36
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamefir mefir
21:31
4114 263a 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafakingkrejzi fakingkrejzi
soonix
21:30
3635 c31b 420
Reposted frombrianmay brianmay viafakingkrejzi fakingkrejzi

June 11 2013

soonix
13:55
Wierz w swojego scenarzystę. Uspokój się.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwintergirl wintergirl viaZuzolinska Zuzolinska
soonix
13:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...